>

(18) n-Butane Gases (n-C4H10)

n-Butane gases (n-C4H10)

รายละเอียดสินค้า

ใช้ในการเชื่อมโลหะ, ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน ต้องผสมกับ Propane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 223,237